lunes, 27 de noviembre de 2017

jueves, 17 de septiembre de 2009


БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА В СЕГОВИЯ

Скъпи братя и сестри, чеда на Българската православна Църква, Голяма е радоста ни, че от 16.10.2010 год. нашата родна православна Църква получи свой храм в Сеговия находящ се на ул. Doctor Velasco 21-23 /Hospital de la Misericordia/. Така тя получи своето достойно място в религиозната общност на Испания, наравно с католическата църква. Това ни отваря възможноста да я организираме като истински дом за нашите духовни потребности тук, далеч от скъпата ни Родина. В този свят храм ще можем да празнуваме всички наши православни християнски празници, да тачим нашите традиции, да венчаваме и да кръщаваме. Там желаем да направим и религиозно просветно средище, за да ви преподадем знанието и вярата на нашата Църква и усилено да се упражняваме в християнските добродетели. Там, също така искаме да събудим и укрепим волята ви да пазите вашето лично достойнство със скромност и дълбока благодарност към Бога за това, че въпреки всички трудности не ви оставя в изнемога. Нека покажем и на всички онези, с които живеем, красотата на православието, на неговото богослужение и великия дух на нашия народ.На Негово Благоговейнство Свещеник Юлий Николов е поверено вашето духовно обгрижване, духовник с дълъг пастирски опит, отлични знания в богословието и чрез дългогодишното си пребиваване тук в Кралство Испания, опознаване на живота, нравите, обичаите и езика на тази страна. Нему дължите подобаващото уважение като към духовник, който полага много жертви, сили, време и лични средства за да служи вам и на св. Църква.Призоваваме Божието благословение върху вас, домовете ви и близките ви.

РЕДОВНО НЕДЕЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ - ВСЯКА ВТОРА И ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ ОТ МЕСЕЦА И НА ГОЛЕМИ ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИЦИ ОТ 11.00 ч.